Villkor

Allmänna villkor

Genom att boka mig för fotografering godkänner ni nedanstående villkor.

 

Använding och publicering

Om ej annat avtalats levereras bilder i högupplöst (1200 px) jpg-format med fri användningsrätt i alla medier under obegränsad tid. Kopiering och framkallning får ske för eget, privat bruk.

 

Bilderna får inte ändras, säljas vidare, eller på annat sätt användas för kommersiellt bruk utan fotografens medgivande.

 

För publicering i all media skall

“Foto: Anna Järpe” uppges läsbart.

 

Avbokning

Vid kunds avbokning senare än 72 timmar innan bokat fototillfälle debiteras en avgift på 500 kr, med undantag för sjukdom eller sjukhusvistelse.

 

Bokad tid kan vid behov alltid ombokas enligt överenskommelse. Kontakta mig snarast.

 

Som fotograf förbehåller jag mig rätten att även med kort varsel flytta inbokade fotograferingar vid olämpliga fotoförhållanden.

 

Urval, betalning, leverans & lagring

Bilder levereras för påseende via lösenordsskyddat galleri snarast möjligt efter fotograferingen, normalt inom 14 dagar beroende på säsong och omfattning.

 

Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras. Efter att kunden godkänt bilderna skickas faktura ut, och leverans av högupplösta bildfiler sker omgående efter att betalning registrerats. På detta sätt behöver du aldrig betala för en fotografering som du inte är nöjd med. Priset är dock fast och icke beroende av hur många bilder som levereras/godkänns.

 

Om kunden icke kan godkänna bilderna kan omfotografering bokas enligt särskild överenskommelse. Om kunden underkänner bilder från två separata fotograferingar (fotografering + omfototgrafering) avslutas överenskommelsen.

 

Bilder lagras hos fotografen i 1 år efter fotograferingen, därefter kan bilderna komma att raderas.

 

Jag som fotograf äger rätten till bilderna och de kan komma att användas i min marknadsföring. Om bilderna kan vara att betrakta som känsliga (e.g. intima el. provocerande) använder jag dem inte utan att först fråga kunden. Kund som har förbehåll kring detta bör ta upp det vid fotograferingen.

 

Kund som upplever att jag använder en bild som känns fel är givetvis alltid välkommen att kontakta mig så tar jag bort den i möjligaste mån.

 

Dessa villkor kan komma att ändras med kort varsel, men det är alltid de villkor som råder vid fotograferingstillfället som gäller.

 

Villkor

© ANNA JÄRPE 2016